Sekteproblematiek

Wanneer is er sprake van sekteproblematiek?

Er is sprake van sekteproblematiek als je zelf vindt dat je schade ondervindt of ondervonden hebt die je toeschrijft aan een religieuze groepering.
Het belangrijkste is dat je zelf degene bent die bepaalt of je schade opgelopen hebt. Meestal bestaat die schade uit het gevoel dat het niet lukt het leven te leiden dat je wilt leiden omdat de religieuze groep – meestal een sekte – dat verhindert.

‘Religieuze groepering’ is ruim te nemen: het kan een rechttoe rechtaan sekte zijn, maar ook een gevestigde kerk of een splintergroepring binnen een kerkelijke organisatie; een psychologische groep die de wereld verbeteren wil, of een spiritueel begaafde helderziende die enkele mensen om zich heen verzamelt.

Beslissend is of je vrijheid is aangetast, of je nog omgang hebt met de mensen die voor je belangrijk zijn en of je nog met je wezenlijke kern verbonden bent.
Soms is de schade onmiddellijk knellend maar vaak ook pas na meer dan vijf jaar.
Als je er alleen niet uit komt is psychotherapie bij een gespecialiseerde therapeut een goede keuze.